top of page

Tu-Wis Danışmanlık;

  • Yeni ürün ya da  hizmetlere yönelik fikir üretme, geliştirme, devreye alma,

  • Mevcut ürün ve hizmetlerde performans, kalite, maliyet iyileştirme,

  • Üretim verimliliğinin artırılması,

      konularında yenilikçi çözüm yolları sunar.

Tu-Wis Danışmanlık; 

  • Ekibinize mentörlük ve eğitim vererek bilgi ve deneyimlerini  artırır.

  • Gelişiminizi  sürdürülebilir kılmak için, gerekli sistematiklerin devreye alınmasını sağlar. 

  • Hem balık tutar hem de balık tutmayı öğretir.
     

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
20211224-SONY ILCE-9 6048x4024_000574.jpg

Şirket Misyonu:

Kurumların AR-GE ve İnovasyon yetkinliklerinin ve faaliyetlerinin artırılması. Yenilikçi ve rekabetçi ürünlerin tasarımı, üretimi ve güvenilirliği başta olmak üzere tüm ürün yaşam döngüsü süreçlerinin iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

 

Şirket Vizyonu

Global platformda bilgi ve tecrübe paylaşım sistematiği oluşturarak, açık inovasyon kültürünü destekleyici yeni bir iş modelinin öncüsü olmak.

 

Değerler:

Durmaksızın öğrenme, gelişim ve dönüşüm.
Tu-wis sadece koçluk ve mentorluk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sürecinizde size eşlik eder.

Eğitm
photogalery
  • LinkedIn
Contact
bottom of page