top of page

    Tu-Wis Danışmanlık

  • Yeni ürün ya da  hizmetlere yönelik fikir üretme, geliştirme, devreye alma,

  • Mevcut ürün ve hizmetlerde performans, kalite, maliyet iyileştirme,

  • Üretim verimliliğinin artırılması,

                                            konularında yenilikçi çözüm yolları sunar,

TU-WIS DANIŞMANLIK MODELİ

1. Adım: Problemin ve ihtiyaçların anlaşılması
2. Adım: Çözüm Sürecinde kullanılacak araç ve metodların belirlenmesi 
3. Adım: Ekibin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
4. Adım: Uygulama ve aksiyonlar 

5. Adım: Elde edilen çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi, fizibilite çalışması

6. Adım: Nihai çözümün yönetime sunulması

7. Adım: Karara bağlanan çözümün hayata geçirilmesi
 

Tu-wis danışmanlık; 
başarıyı sizin için tasarlar,
en etkili mühendislik metodlarıyla çözüm yolları sunar,
bilgi ve saha tecrübesi ile ekibinize rehberlik yapar...

TU-WIS DANIŞMANLIK ALANLARI
Detay Başlıklar

1. Ar-ge / İnovasyon

1.1. AR-GE Proje Yürütme Sistematiğ

      Klasik Proje Yönetimi
      Agile Proje Yönetimi

1.2. AR-GE ve İnovasyon Uygulamaları
       Beyin Fırtınaları
       SWOT Analizi
       TRIZ ( Yaratıcı ve Yenilikçi Problem Çözme Teknikleri )
       Design Thinking ( Tasarım Odaklı Düşünme )
       6 Sigma ( DOE/Design of Experiement, DFSS / Design For Six Sigma )
       Benchmarking
       FMEA ( Hata Türü ve Etkileri Analizi )
       Uluslararası Bildiri  Yayınlama
       Patentleme ve Fikri Haklar


1.3. Yenilikçi Fikir Üretme, Problem Çözme Atölyeleri
       Ideathon ya da Hackhaton’ların düzenlenmesi.
       Düzenlenen atölye çalışmalarında, AR-GE metodlarının kullanılarak yenilikçi fikirlerin 
       geliştirilmesi  ve problemlerin çözülmesine yönelik koçluk verilmesi.


1.4. Kurum İçerisinde İnovasyon Süreci ve Kültürü
       Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi yönlerinin canlı tutulması. 
       İşletme körlüklerinin ve  psikolojik ataletin yenilmesi.
       Yönetimden mavi yakalı çalışanlara  kadar inovasyon kültürünün  benimsenmesi ve 
       yaygınlaştırılması.

 

2. Ürün Yaşam Çevrimi

2.1. Kavramsal ve Detay Tasarım
       Yeni ürün tasarımında, ya da mevcut ürün tasarım değişikliğinde izlenmesi gereken adımlar.

 

2.2. Tasarım Doğrulama ve Kontrol Aşaması

        Prototipleme ve testler, FMEA toplantıları.

 

2.3. Yeni Parça / Malzeme / Tedarikçi Devreye Alma Süreci
        Teknik resim ve talimatların oluşturularak, yeni ya da teknik özellikleri revize edilmiş       

        parçaların ve tedarikçilerin onay süreci. 

 

2.4. Deneme Üretimleri Planlama ve Yürütme 
        Seri üretim öncesinde pilot üretimlerin ve yüksek adetli deneme üretimlerinin     

        gerçekleştirilmesi.

2.5. Seri Üretim Hazırlıkları
       Yeni ya da iyileştirilmiş tasarımın seri üretimi için gerekli tezgah, kalıp, üretim hattı, test     

       sistemi yatırımları için teknik şartname hazırlama, sözleşme içeriği düzenleme yatırım  takibi         ve devreye alınması.  
       Kalite Onayları, Satınalma Süreçler.

 

2.6. Üretim Prosesleri
        Proses parametrelerinin iyileştirilmesi.
        Üretimde verimliliğin artırılması.
        Proses kaynaklı kalite problemlerinin iyileştirilmesi.
        Üretilebilirliği sağlamaya yönelik tasarım iyileştirmeleri.


3. Reliability (Güvenilirlik) Süreci

    Genel Güvenilirlik Sistematiği.
    Güvenilirlik / Dayanıklılık / Güvenlik Test Tasarımlarının Yapılması ve Devreye Alınması.
    Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Sistematiği.
                  Tasarım FMEA
                  Proses FMEA
     Tasarımdan Üretime Ürün Güvenliği Sistematiği.

4. Yerli ve Uluslararası İş ve İşbirlikleri Geliştirme

     Uluslararası İşbirliklerinde İzlenmesi gereken adımlar.
     OEM (Orjinal Ekipman Üretimi), ODM (Orjinal Tasarım Üretimi), JDM (Ortak Tasarım Üretimi)     

     Çalışma Şekli.
     Tedarikçi Devreye Alma ve Geliştirme.
     Farklı Kültürlere farklı yaklaşımlar. (Uzakdoğu, Avrupa, Amerika)

5. Kriz Yönetimi

    Müşteri Problemleri.
    Seri üretimin durmasına neden olan problemler.
    Yeni ürün devreye alınırken ortaya çıkabilecek problemlere hızlı çözüm üretilmesi.

 

bottom of page